Allt om septiktankar

Septic Tank avloppsreningsverk ger en mycket grov metod för behandling av avloppsvatten för fastigheter som inte är anslutna till elnätet dränering. Många septisk tank system ( Kingspan Slamavskiljare ) i hela världen aldrig underhållna och så fungerar inte korrekt och utsläppsbegränsande lagar finns för att försöka begränsa mängden av miljö- och hälsorisker som de orsakar. Dessa lagar blir hårdare, och miniminormer har införts för nya eller ersättnings avlopp. I många fall måste du installera ett reningsverk system istället. Alltid få avloppssystemet kontrolleras av en avloppet expert innan du köper en fastighet i syfte att förhindra en föroreningsproblem.

13359641673_cbf69486ce_z

Typer av septiktank system tillgängliga

Det finns olika typer av septisk tank system. De består av en underjordisk septiktank i olika former och storlekar, som sedan ansluter till en sekundär jord behandlingssystem, vanligen ett system och dränering i form av en infiltration eller bädden, eller en kulle infiltration.

Hur en septiktank fungerar

Avloppsvatten och avloppsvatten från bad, kök, etc. utsläpp in i tanken, där det fasta materialet separeras från det flytande avfallet. Fetter och oljor flyter till toppen av tanken och bildar en skorpa skikt. Avföring och matrester sjunka till botten av tanken och bildar ett slamskikt. Anaeroba bakterier som är naturliga kolonisatörer i tanken ”smälta” detta slam med upp till 70%.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *